• Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo

Banderole

Reklamni panoi na stubu javne rasvjete namijenjeni su oglašavanju malih privrednika u obliku putokaza te velikim oglašivačima u obliku putokaza za njihove distribucijske centre ili kao lokalna image kampanja u sklopu nacionalnih kampanja, dakle lokalno pojačanje nacionalne distribucije. Kampanja na banderolama aktivna je 24 sata, dakle izložena 24 sata. Uz kvalitetu, ovaj medij je jednostavan i s niskim troškovima realizacije kampanje.

Pozicioniranost

Prednost ovakvog oglašavanje je u tome što su reklamni panoi postavljeni na glavnim gradskim saobraćajnicama te u gradskim središtima gdje je frekvencija prometa i kretanja ljudi i potencijalnih korisnika veća nego na obilaznicama i saobraćajnicama izvan naselja i gradova.

Rentabilnost

Uz kvalitetu, ovaj medij je jednostavan i s nižim troškovima realizacije kampanje u odnosu na druge outdoor medije.

Kvalitet

Svi reklamni nosači iz ponude su osvijetljeni LED rasvjetom.

Ponuda

Ponuda

Sa nama ste u mogućnosti realizirati outdoor reklamne kampanje regionalnog, usko ciljanog ili lokalnog karaktera. Osim kvalitetno postavljene mreže reklamnih panoa osiguravamo i prateću uslugu najviše kvalitete i profesionalnosti.

Gradovi

Pokrivamo slijedeće gradove
Banja Luka
Banja Luka
200 reklamnih nosača
Laktaši
Laktaši
100 reklamnih nosača
Gradiška
Gradiška
100 reklamnih nosača
Prnjavor
Prnjavor
100 reklamnih nosača
Doboj
Doboj
100 reklamnih nosača
Prijedor
Prijedor
100 reklamnih nosača
Teslić
Teslić
100 reklamnih nosača
Bijeljina
Bijeljina
200 reklamnih nosača
Istočno Sarajevo
Istočno Sarajevo
100 reklamnih nosača

Priprema

Priprema za štampu

Cjenovnik zakupa reklamnih površina

Novosti